- Firma LUG i Provider Argentina powołały spółkę joint venture LUG Argentina, która poprowadzi zakład produkcyjno-montażowy i zajmie się dystrybucją rozwiązań oświetleniowych LUG w Argentynie - poinformował LUG w komunikacie prasowym.

- W akcjonariacie Qumaka ujawniło się porozumienie akcjonariuszy z udziałem 5,59 proc. głosów. W skład porozumienia wchodzą m.in. krakowska spółka IT Works i powiązana z nią grupa Euvic - podał Qumak w komunikacie.

- TFI PZU proponuje, by Ciech przeznaczył na dywidendę 152,3 mln zł, co da 2,89 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

- Akcjonariusze Wojasa zdecydowali, że z zysku za 2016 rok spółka przeznaczy na dywidendę 0,63 mln zł, co daje 0,05 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

- Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny GetBack w związku z ofertą publiczną akcji - podał UKNF w komunikacie.

- Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów po wyroku KIO unieważniło czynność badania i oceny ofert w przetargu na „Budowę usługi odtworzenia po katastrofie dla kluczowych usług elektronicznych resortu finansów", w którym jako najkorzystniejszą wybrano początkowo ofertę spółki Comtegra - poinformowało CPD MF.

- GPW zawiesiła obrót akcjami spółki iAlbatros Group - poinformowała GPW w uchwale.

- Oferty Wasko o łącznej wartości 107,4 mln zł netto na wykonanie światłowodowej sieci szerokopasmowej FTTH zostały wybrane jako najkorzystniejsze - poinformowała spółka w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================