Spółka OncoArendi Therapeutics złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny w związku z zamiarem przeprowadzenia pierwszej publicznej oferty akcji (IPO) i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Debiut planowany jest na I półrocze 2018 roku. Pozyskane środki posłużą realizacji projektów badawczych, będą także wykorzystane jako wkład własny do finansowania nowych projektów.

"Zdecydowaliśmy się na emisję akcji w drodze oferty publicznej i wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, aby pozyskać środki finansowe na realizację obecnie prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych oraz na wkład własny do finansowania nowych projektów. Naszym celem strategicznym jest doprowadzenie projektów badawczo-rozwojowych do optymalnego momentu umożliwiającego ich komercjalizację, poprzez podpisanie umowy partneringowej lub sprzedaż licencji globalnym firmom farmaceutycznym"- powiedział prezes, współtwórca i akcjonariusz spółki OncoArendi Therapeutics Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że ma nadzieję, iż spółka będzie gotowa na przeprowadzenie IPO w pierwszej połowie przyszłego roku, ale ostateczną decyzję o terminie oferty uzależni m.in. od sytuacji na rynku kapitałowym.

OncoArendi Therapeutics specjalizujące się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych. Spółka prowadzi obecnie badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych - pierwszy to choroby o podłożu zapalnym, prowadzące do nieodwracalnych zmian w obrębie układu oddechowego, a drugi obszar terapeutyczny spółki to onkologia.

Spółka podała, że w wyniku prac badawczych wybrany został najbardziej zaawansowany związek -OATD-01, który w zwierzęcych modelach chorób wykazał działanie przeciwzapalne i spowalniające proces włóknienia, a stosowany może być np. w terapii astmy, idiopatycznego włóknienia płuc lub sarkoidozy. Kandydat kliniczny OATD-01 przeszedł już fazę rozwoju przedklinicznego, a we wrześniu tego roku firma otrzymała pozwolenie od niemieckiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (BfArM) na rozpoczęcie badań klinicznych. W efekcie, w październiku br. pierwsza grupa ochotników otrzymała związek OATD-01 w ramach badania klinicznego pierwszej fazy, typu „First in Human", prowadzonego w wyspecjalizowanym ośrodku klinicznym w okolicy Monachium.

"Pierwsze podanie związku OATD-01 u pacjentów jest ważnym kamieniem milowym w rozwoju zupełnie nowej klasy leków. Uważamy, że inhibitory białek z rodziny chitynaz mają duży potencjał, aby stać się nowymi lekami w terapii przewlekłych chorób układu oddechowego. Pierwsze podanie związku OATD-01 jest także istotnym wydarzeniem w rozwoju OncoArendi Therapeutics, która jest trzecią firmą w historii polskiej farmacji, której udało się doprowadzić kandydata na innowacyjny lek do rozwoju klinicznego" - powiedział członek zarządu Stanisław Pikul, cytowany w komunikacie.

W ramach drugiego obszaru terapeutycznego OncoArendi pracuje nad rozwojem nowej immunoterapii przeciwnowotworowej, która obecnie stanowi obszar terapeutyczny o największym potencjale rynkowym.

Najbardziej zaawansowana cząsteczka to OATD-02, z grupy inhibitorów arginazy, które mają na celu zwiększyć skuteczność innych leków stosowanych w leczeniu pacjentów z nowotworami jelita grubego, płuca, skóry, a być może także u chorych z nowotworami mózgu. OATD-02, drugi kandydat kliniczny OncoArendi, został wyłoniony w czerwcu 2017 roku i znajduje się obecnie na etapie rozwoju przedklinicznego.

"OATD-02 jest cząsteczką chemiczną blokującą enzymy, które hamują naturalną zdolność układu odpornościowego człowieka do zwalczania nowotworu. Wyniki badań z wykorzystaniem zwierzęcych modeli chorób nowotworowych są obiecujące, wykazaliśmy efekt terapeutyczny związku w skojarzeniu z innymi lekami już sprzedawanymi na rynku. Badania kliniczne z udziałem pacjentów chcielibyśmy rozpocząć na początku 2019 roku" - powiedziała Karolina Dzwonek z OncoArendi Therapeutics.

OncoArendi prowadzi także prace nad kilkoma innymi cząsteczkami. Najbardziej zaawansowane wśród nich są prace nad cząsteczką blokującą selektywnie białko CHIT1, która może być zastosowana w leczeniu rzadkich chorób układu oddechowego takich jak idiopatyczne włóknienie płuc lub sarkoidoza. Badania prowadzone są także nad związkiem blokującym białko YKL-40 do zastosowania w terapii nowotworów, w szczególności glejaka wielopostaciowego (GBM).

Na rozwój prowadzonych obecnie projektów badawczych OncoArendi pozyskało dotychczas środki od inwestorów prywatnych oraz w trybie konkursowym z licznych grantów współfinansowanych ze środków krajowych, funduszy UE, programu Horyzont 2020 oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w USA.

OncoArendi Therapeutics (OncoArendi) jest innowacyjną firmą biotechnologiczną, specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób zapalnych i nowotworowych. Spółka prowadzi intensywne badania w obszarze inhibitorów białek z rodziny chitynaz. Związki opracowane w ramach prowadzonych badań mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób o podłożu zapalnym, takich jak idiopatyczne zwłóknienie płuc (IPF), sarkoidoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD), zapalna choroba jelit (IBD) czy choroby tropikalne i niektóre rodzaje nowotworów.

(ISBnews)