Jak podano, głównym zadaniem Departamentu Badań Ekonomicznych jest prowadzenie prac badawczych mających na celu realizację zadań NBP.

Do zadań szczegółowych należy m.in. prowadzenie badań ekonomicznych z zakresu mechanizmów transmisji monetarnej, cykliczności procesów ekonomicznych, czynników i mechanizmów wzrostu gospodarczego oraz innych badań zgodnie z priorytetami badawczymi NBP. Prowadzenie badań nad metodami ilościowymi wykorzystywanymi w bankach centralnych, metodyką prognozowania i podstawami nowych narzędzi modelowania polityki pieniężnej.

Departament Badań Ekonomicznych nadzoruje członek zarządu NBP Ryszard Kokoszczyński. (PAP)