Jak dodała Izba, obowiązek sporządzenia PIT-11 mają płatnicy, którzy dokonywali w ciągu roku wypłat m.in. ze stosunku pracy, pracy nakładczej (umowy o dzieło), zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów oraz emerytur i rent z zagranicy.

"IAS w Warszawie przypomina, że firma rozliczająca nie więcej niż 5 pracowników ma obowiązek wysłać PIT -11 w formie papierowej do 31 stycznia, jeżeli wybierze formę elektroniczną, ma czas na przekazanie informacji do urzędu skarbowego tak jak pozostali pracodawcy drogą elektroniczną dzięki systemowi e-Deklaracje http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje do końca lutego następującego po roku podatkowym" - głosi komunikat.

Izba przypomina, że PIT-11 stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Stanowi również podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych, takich jak PIT-37 czy PIT-36.

W związku z tym do 28 lutego 2018 r. PIT-11 powinien otrzymać każdy pracownik w formie papierowej lub jeśli wyrazi zgodę – w elektronicznej. Na jego podstawie podatnik, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wypełnia PIT 37 na formularzu za 2017 rok i wysyła właściwemu urzędowi skarbowemu.

Izba Administracji Skarbowej zachęca w komunikacie do składnia deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu Konta Podatnika, wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (usługi, która będzie dostępna od 15 marca 2018 r na Portalu Podatkowym) lub formularza elektronicznego.

W ten sposób do końca 2017 roku zostało złożonych ponad 68 mln dokumentów.

>>> Czytaj też: Można spodziewać się spadku zagranicznych inwestycji za 2017 r.