Kredyty mBanku wzrosły o 3,3% r: r, wskaźnik NPL spadł do 5,2% na koniec 2017 r.Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów brutto mBanku wzrosła o 3,3% w skali roku do 87,39 mld zł na koniec 2017 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% na koniec ub. roku wobec 5,4% rok wcześniej, podał bank w prezentacji.

Wartość kredytów detalicznych spadła o 1,6% r/r do 48,14 mld zł, zaś wartość kredytów korporacyjnych (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych) wzrosła o 11% r/r do 37,89 mld zł.

"Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym zmniejszył się w relacji do końca III kwartału 2017 roku o 1,6% i wyniósł 48 142,8 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe spadły o 3,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału (32 593,2 mln zł), głównie za sprawą umocnienia złotego" - czytamy w raporcie.

Bank podał, że nowa produkcja kredytów niehipotecznych wzrosła w IV kw. o 17% r/r do 1 770 mln zł.

Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w IV kw. wzrosła o 13% r/r do 795 mln zł, przy dalszej redukcji portfela w CHF na poziomie 8% w skali roku.

Sprzedaż kredytów korporacyjnych spadła o 12% r/r do 2,2 mld zł w IV kw.

Pomimo bardziej konserwatywnego rozpoznawania utraty wartości wskaźnik NPL uległ poprawie do 5,2% na koniec 2017 r. wobec 5,4% rok wcześniej, podkreślił bank.

Wskaźnik kredyty/depozyty wzrósł o 2,9 pkt proc. r/r do 92,3% na koniec IV kw.

Depozyty ogółem wzrosły o 0,1% r/r do 91,5 mld zł, w tym depozyty detaliczne wzrosły o 4,1% r/r do 55,69 mld zł, zaś depozyty korporacyjne zmniejszyły się o 4,6% r/r do 34,15 mld zł.

"W IV kwartale 2017 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku, były wyższe w stosunku do ubiegłego kwartału o 818,5 mln zł, tj. 0,9%. Największy udział w zobowiązaniach wobec klientów miały depozyty klientów indywidualnych - 60,9% (55 693,6 mln zł na koniec IV kwartału, tj. +3,1% kwartał do kwartału). Środki klientów na rachunkach bieżących wzrosły o 4,4%, zaś wolumen depozytów terminowych był niższy o 2,1%" - czytamy także.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)