Zysk netto Dom Development wzrósł r: r do 190,67 mln zł w 2017 r.Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Dom Development odnotował 190,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 125,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 235,39 mln zł wobec 156,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 404,68 mln zł w 2017 r. wobec 1 153,02 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2017 był przełomowy dla Dom Development S.A. i jej grupy kapitałowej. Osiągnęliśmy nowy poziom działalności, niespotykany dotąd na polskim rynku deweloperskim. Sprzedaliśmy blisko 4 000 lokali i przekazaliśmy ponad 2 900. Rozwinęliśmy nasz potencjał strategiczny zdecydowanie wychodząc poza Warszawę poprzez akwizycję Grupy Euro Styl S.A. z Trójmiasta i intensywny rozwój Dom Development Wrocław Sp. z o.o.. Przy tylu zmianach i skokowym wzroście skali działalności w minionym roku terminowo wybudowaliśmy niemal 3 000 lokali, ustanawiając kolejny rekord" – napisał prezes Jarosław Szanajca w liście załączonym do raportu.

Sprzedaż grupy wzrosła o 45% r/r, także dzięki przejęciu spółki Euro Styl.

"Rekordowe wyniki Dom Development S.A. to także efekt niskich stóp procentowych, rosnących płac i niskiego bezrobocia. W Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu obserwujemy niedobór pracowników, stymulujący migrację do tych miast. Napływ ludności wspiera popyt inwestycyjny na mieszkania – nowoprzybyli mieszkańcy szukają zazwyczaj lokum na wynajem. Silny rynek pracy i wzrost gospodarczy pomagają także w podjęciu decyzji o poprawie warunków mieszkaniowych" – czytamy dalej.

W 2017 r. Dom Development wprowadził do realizacji 29 projektów obejmujących 3 743 lokale oraz nabył grunty z potencjałem budowy ponad 4 200 lokali, na co przeznaczył 351 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 186,11 mln zł wobec 127,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku.

(ISBnews)