Decyzja ws. stóp procentowych jest zgodna z konsensusem PAP - wszyscy ankietowani wcześniej ekonomiści (20) oczekiwali, że na marcowym posiedzeniu RPP utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP.

Wszyscy ankietowani spodziewają się, że stopa referencyjna będzie nadal wynosiła 1,50 proc. na koniec II kw. 2018 r. W lutym taki scenariusz również prognozowali wszyscy ekonomiści.

Osiemnastu ekonomistów spodziewa się, że do końca III kwartału 2018 r. stopy pozostaną bez zmian. Pozostałych dwóch respondentów oczekuje jednej podwyżki o 25 pb w tym okresie.

Coraz więcej ekonomistów nie spodziewa się również podwyżek w IV kw. 2018 r. W marcu już 15 ekonomistów szacuje, że poziom stopy referencyjnej pozostanie stabilny do końca 2018 r., trzech spodziewa się, że stopa wyniesie 1,75 proc., a dwóch oczekuje stopy na poziomie 2,00 proc.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

Konferencja prasowa, na której RPP poda uzasadnienie do swojej decyzji rozpocznie się o godz. 16.00. Wraz z komunikatem po posiedzeniu opublikowane zostaną prognozy inflacji i dynamiki PKB zawarte w marcowej projekcji NBP. Cała projekcja zostanie opublikowana 12 marca o godz. 9.00, natomiast konferencja dla dziennikarzy i analityków rozpocznie się tego samego dnia o godz. 10.00.