Elemental Holding zacznie przegląd opcji strategicznych, możliwe nowe segmenty


Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Elemental Holding zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w celu wejścia w nowe segmenty działalności, realizacji kolejnych inwestycji oraz dywersyfikacji źródeł finansowania. Rozważane jest rozszerzenie działalności w zakresie recyklingu baterii i dalsza ekspansja zagraniczna, podała spółka.
"Zarząd emitenta podjął uchwałę o przeprowadzeniu działań, mających na celu dokonanie przeglądu dostępnych dla spółki opcji strategicznych, poprzez:
• zbadanie możliwości przyszłego kierunku rozwoju działalności spółki w segmentach: recyklingu katalizatorów, recyklingu PCB, WEEE i wholesale,
• zbadanie możliwości poszerzenia rozwoju działalności o segment recyklingu baterii,
• przegląd pozycji konkurencyjnej emitenta na jego podstawowym rynku,
• dywersyfikację źródeł finansowania długoterminowego rozwoju,
• identyfikację możliwych przedsięwzięć mających na celu finansowanie rozwoju dotychczasowych segmentów lub ewentualne poszerzenie działalności o nowy segment" - czytamy w komunikacie.
Działania te mają na celu dążenie do wzrostu wartości firmy, podkreślono.
"Zbudowaliśmy silną sieć w Europie - obejmującą rynki niemieckojęzyczne, skandynawskie, a także Francję i Wielką Brytanię. Integracja działalności pod parasolem Elemental Holding daje nam skalę i silne przewagi na rynku światowym. To moment na rozszerzenie działalności o kolejne segmenty. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy współpracę ze znaczącym partnerem finansowym - PFR TFI. Zaangażowanie podmiotów finansowych i dywersyfikacja finansowania pozwala nam na długoterminowe planowanie rozwoju" - skomentował prezes Paweł Jarski, cytowany w komunikacie.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.
(ISBnews)