W przypadku oceny działalności premiera Mateusza Morawieckiego, 46 proc. pozytywnie ocenia jego pracę, a ocen negatywnych jest 32 proc. W obu przypadkach nie odnotowano zmian względem lutego.

Badanie przeprowadzono 9-14 marca 2018 r. na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej 1.060 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.