Plan inwestycyjny PCC Exol na lata 2018-2020 obejmuje projekty za ok. 93 mln złWarszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Plan inwestycyjny PCC Exol na lata 2018-2020 obejmuje projekty o łącznej wartości około 93 mln zł, poinformowała spółka.

"Plan inwestycyjny spółki na lata 2018-2020 obejmuje projekty o łącznej wartości około 93 mln zł. [...] Plany inwestycyjne spółki obejmują kontynuację rozpoczętych projektów inwestycyjnych w zakresie wzrostu wolumenu wyrobów specjalistycznych, poprawę rentowności produktów oraz realizację nowych przedsięwzięć. PCC Exol, dzięki realizowanym inwestycjom, konsekwentnie zwiększa moce produkcyjne swoich instalacji. Obecnie najważniejszą jest inwestycja na wytwórni Etoksylaty I, której efektem będzie zwiększenie zdolności produkcyjnych o 15 tys. ton rocznie oraz wprowadzenie do oferty nowych, zaawansowanych technologicznie produktów. Inwestycja ta obejmuje budowę dwóch instalacji, z których pierwsza będzie dedykowana do produkcji wyrobów (oksyalkilatów wysokomolowych) przeznaczonych takim branżom przemysłowym, jak czyszczenie przemysłowe, produkcja papieru i przetwórstwo spożywcze. Na drugiej instalacji produkowane będą składniki wysokiej jakości kosmetyków i środków higieny osobistej (glicyniany). Zakończenie inwestycji planowane jest na 2020 rok" - czytamy w raporcie rocznym.

W 2017 r. grupa PCC Exol kontynuowała rozpoczęte projekty inwestycyjne i modernizacyjne. Nakłady na modernizację istniejących instalacji i obiektów budowlanych oraz na zakupy w ramach uzupełnienia użytkowanej infrastruktury dla potrzeb wydziałów produkcyjnych w Brzegu Dolnym wyniosły w 2017 roku 4,1 mln zł, a dla instalacji w Płocku ok. 0,9 mln zł, przypomniano.

Grupa PCC Exol nie ogranicza swoich planów inwestycyjnych tylko do obecnych lokalizacji. Dostrzega również rosnący potencjał regionu azjatyckiego i dynamiczny rozwój przemysłu chemicznego oraz branż przemysłowych z nim związanych, podkreślono w raporcie. W związku z tym Elpis podpisał w lutym 2017 r. z Petronas Chemicals Group Berhad z siedzibą w Malezji porozumienie dot. projektu związanego z rozpoczęciem przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Malezji, jak i z realizacją inwestycji oraz prowadzeniem działalności w oparciu o inwestycję.

Ponadto Elpis 8 marca 2018 r. nabył 100% udziałów spółki PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. z siedzibą w Malezji, co jest tożsame z utworzeniem spółki celowej, dedykowanej do realizacji projektu, podano także.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)