Erbud rekomenduje wypłatę 1,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 27.03.2018 (ISBnews) - Erbud rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 14 093 044,9 zł, co przekłada się na 1,1 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

"12 539 246,93 zł będzie pochodziło z zysku netto wygenerowanego przez Erbud S.A., natomiast 1 553 797,97 zł z kapitału zapasowego emitenta" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja ta ma związek z osiągnięciem dobrych wyników finansowych w grupie Erbud w roku 2017, a także z pozytywnymi wskaźnikami płynności oraz stanu gotówki netto, podano też w komunikacie.

Erbud odnotował 22,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 12,54 mln zł wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1 805,46 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)