Specjaliści z WSSE przeprowadzili badania ankietowe pośród firm działających już na terenie strefy. Obecnie na terenie WSSE działa ponad 220 firm zatrudniających 53 tysiące osób. Kolejne osiem tysięcy miejsc pracy ma być stworzonych w ciągu najbliższych sześciu lat. Zdaniem wiceprezesa Dryndy, na podstawie badań widoczny jest trend polegający na utrzymaniu wysokiego popytu na pracowników działających w sferze produkcyjnej.

"Najbardziej poszukiwanymi specjalistami są osoby pracujące bezpośrednio przy produkcji. To dobra wiadomość, ponieważ stanowiska produkcyjne generują miejsca pracy także dla specjalistów z zakresu logistyki, marketingu czy informatyki. Popyt na specjalistów jest tak duży, że firmy coraz częściej decydują się na ścisłą współpracę ze szkołami i uczelniami, by już na etapie edukacji pozyskać dla siebie najlepszych absolwentów" - wyjaśnia Drynda.

W celu ułatwienia firmom dostępu do specjalistów, wałbrzyska strefa uruchomiła Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”. Jego rolą jest miedzy innymi kojarzenie firm ze szkołami technicznymi i branżowymi oraz uczelniami wyższymi. Z ankiet przeprowadzonych przez klaster wynika, że około połowa firm prowadzi obecnie współpracę z placówkami edukacyjnymi.

Przykładem mogą być wspólne projekty Ifm Ecolink z Politechniką Opolską, czy uruchomienia dualnych studiów na kierunku logistyka przez firmę NSK Steering Systems w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.

Z danych WSSE wynika, że najbardziej poszukiwani będą absolwenci takich kierunków i specjalizacji jak operator obrabiarek skrawających oraz urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, monter maszyn i urządzeń, technik elektronik i mechatronik, elektryk oraz elektromechanik.

WSSE Invest Park jest największą strefą ekonomiczną na terenie Polski, działającą w południowo-zachodniej części kraju. (PAP)

autor: Marek Szczepanik