PA Nova wyemituje obligacje o wartości nominalnej do 20 mln zł


Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Zarząd P.A. Nova podjął uchwałę o emisji do 200 000 obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.
"Obligacje będą obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi, nieposiadającymi formy dokumentu" - czytamy w komunikacie.
Oferta obejmować będzie nie więcej niż 200 000 obligacji, a ich emisja przeprowadzona zostanie w formie oferty prywatnej. Cena emisyjna Obligacji serii A będzie równa 100 zł.
Wykup obligacji serii A nastąpi 23 kwietnia 2020 r.
"Celem emisji jest przeznaczenie środków na bieżącą działalność grupy emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów pod projekty deweloperskie" - czytamy dalej.
Obligacje serii A mogą zostać wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot i/lub ASO GPW, podano także.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który po pierwszej połowie 2017 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 3 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)