"Konkurs dotyczy obsady funkcji prezesa, którą teraz sprawuje Ireneusz Merchel. Komisja konkursowa będzie też wskazywać kandydatów na funkcję wiceprezesa – dyrektora ds. eksploatacji, które obecnie zajmuje Marek Olkiewicz. Do obsady są poza tym stanowiska czterech członków zarządu: dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych (teraz jest nim Radosław Celiński), dyrektora ds. utrzymania infrastruktury (Antoni Jasiński), dyrektora ds. realizacji inwestycji (Arnold Bresch) i dyrektora ds. rozwoju i przygotowania inwestycji (Włodzimierz Żmuda)" - napisano w komunikacie.

Jak poinformowały PKP PLK z regulaminu konkursu wynika, że dotychczasowi członkowie zarządu spółki mogą ponownie ubiegać się o wybór na zajmowane stanowiska. "Może się więc okazać, że przynajmniej część zarządu pozostanie bez zmian" - informuje zarządca infrastruktury.

Zgłoszenia kandydatów mają być doręczone do siedziby spółki nie później niż 25 kwietnia tego roku, a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone do 30 maja.

Rada nadzorcza zastrzegła jednocześnie, że może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłaniania kandydatów.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

edytor: Bożena Dymkowska