Apator zawiązał rezerwy na 12,6 mln zł, wynik netto grupy za 2017 to 43,8 mln złWarszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Zarząd Apator w toku prac nad skonsolidowanym raportem rocznym podjął decyzję o zawiązaniu rezerw w ciężar wyniku za 2017 r. w łącznej wysokości 12,6 mln zł. W związku z tym szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy Apator za 2017 r. wykazany w rocznym zaudytowanym sprawozdaniu wyniesie 43,8 mln zł, podała spółka.

"Rezerwy związane są z negocjacjami dotyczącymi zawarcia ugody sądowej z Tauron Dystrybucja SA (w tym kary umownej za zwłokę) oraz naprawami gwarancyjnymi. W związku z powyższym szacunkowy skonsolidowany wynik netto Grupy Apator za 2017 r. wykazany w rocznym zaudytowanym sprawozdaniu wyniesie 43,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Proces negocjacji ugody jest zaawansowany, a o jej zawarciu Apator poinformuje osobnym raportem bieżącym, podano także.

W październiku ub.r. Apator podał, że konsorcjum z udziałem Apator Rector sp. z o.o., którego liderem jest Comarch SA, otrzymało od Tauron Dystrybucja SA wezwanie do solidarnej zapłaty kary umownej w związku ze zwłoką w realizacji umowy na wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Umowa realizowana jest przez czterech konsorcjantów i została zawarta w dniu 15 czerwca 2012 r. Apator podał wówczas, że uważa, iż wezwanie do zapłaty kary umownej jest niezasadne, gdyż nie znajduje podstaw w stanie faktycznym.

Przedstawiając wyniki za IV kw. ub.r., Apator podał, że w 2017 r. spółka miała 55,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 56,05 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 894,59 mln zł w porównaniu z 841,16 mln zł rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)