Średnia rentowność wyniosła 4, 880%, a cena minimalna 9.523,37 zł.

Wcześniej resort podał, że zorganizuje w lutym cztery przetargi bonów skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 5,2-6,8 mld zł. Za każdym razem miały to być papiery 52-tygodniowe.

Na ostatnim przetargu, 2 lutego, resort sprzedał bony 52-tygodniowe o wartości 722,15 mln zł wobec oferty wynoszącej 900-1.100 mln zł. Popyt na bony wyniósł 764,15 mln zł, średnia rentowność wyniosła 4,436%, a cena minimalna 9.560,30 zł.