Akcjonariusze PGNiG zdecydują 29 VI o 0,15 zł dywidendy na akcję za 2017Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydują 29 czerwca o przeznaczeniu 866,75 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,15 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki PGNiG S.A. postanawia:
1) dokonać podziału zysku finansowego netto spółki PGNiG S.A. za rok 2017 w kwocie 2 034 103 359,3 zł w następujący sposób:
a) kwotę 866 747 228,55 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (co stanowi 0,15 zł na jedną akcję),
b) kwotę 1 167 356 130,75 zł przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Proponowany dzień dywidendy to 19 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy - 3 sierpnia 2018 roku, podano również.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)