Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - W Krakowskim Centrum Diagnostyczno Klinicznym (KCDK) rozpoczął się pilotażowy program zdalnego monitorowania pacjentów z problemami kardiologicznymi, przy wykorzystaniu systemu CarnaLife Lite firmy MedApp, poinformowała spółka.
"Dzięki współpracy z MedApp i rozwiązaniom stworzonym przez tę firmę zaoferujemy naszym pacjentom możliwość rejestracji badania EKG, pozwalającej na nieinwazyjną prediagnostykę zmienności rytmu serca. Analogicznie do badania EKG, rejestrowane będzie także badanie pomiaru poziomu glukozy we krwi. W przygotowaniu do telemedycznej rejestracji danych są urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi oraz wagi ciała" - powiedziała dyrektor Krakowskiego Centrum Diagnostyczno Klinicznego Marta Filipowska, cytowana w komunikacie.
Pilotaż będzie realizowany bezpłatnie i potrwa do końca lipca bieżącego roku. Do obsługi systemu został oddelegowany specjalnie przeszkolony personel.
W listopadzie ubiegłego roku MedApp z sukcesem pilotażowo wdrożył system powiadamiania AED dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Dzięki rozwiązaniu stworzonemu przez spółkę czas dotarcia na miejsce wypadku znacząco się skróci. Partnerem technologicznym projektu był Microsoft. Z kolei w styczniu 2018 r. MedApp wdrożył w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum system telemedyczny CarnaLife Holo. W efekcie studenci mogą w ramach zajęć dydaktycznych poszerzać wiedzę z zakresu obrazowania 3D i rozwiązań holograficznych, przypomniano.
"Możliwość prowadzenia wspólnego projektu z KCDK to dla nas duże wyróżnienie, a jednocześnie potwierdzenie przez praktyków medycznych gotowości naszych rozwiązań do szerokiego zastosowania. Liczymy, że pilotaż zakończy się sukcesem, co znacząco przybliży nas do pełnych wdrożeń w placówkach medycznych" - podsumował prezes MedApp Mateusz Kierepka.
MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w jednej z najszybciej rozwijających się branż na świecie - telemedycynie. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D. MedApp planuje zdobywać globalne rynki, szczególnie USA.
(ISBnews)