Chodzi o rządowy projekt nowelizacji ustawy o BGK oraz projekt zmian w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Wiceminister finansów Jacek Dominik powiedział, uzasadniając propozycje rządu, że zmiany są częścią rządowego "Planu Stabilności i Rozwoju". Tłumaczył, że dotąd BGK realizował ważne społecznie działania przez powierzone środki rządowe, a zmiana umożliwi realizację tych zadań z własnych funduszy. Fundusze (jak Fundusz Poręczeń Unijnych), którymi obecnie zarządza BGK zostaną przekazane na kapitały własne banku, co znacznie podniesie możliwości udzielania kredytów.

"Teraz bank jest instytucją o małym kapitale własnym, a dużych funduszach, co uniemożliwia mu prowadzenie działalności" - wyjaśniał Dominik. Dodał, że projekt przewiduje możliwość dalszego dokapitalizowania BGK.

"Bank będzie mógł łatwiej i szybciej reagować na zmieniające się potrzeby na rynku finansowym" - zaznaczył. Wyjaśnił, że BGK otrzyma możliwość wspierania eksportu poprzez np. udzielanie kredytów eksportowych dla zagranicznych nabywców polskich towarów.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach ma zwiększyć możliwość wykorzystywania tych instrumentów przez przedsiębiorców, co ułatwiłoby im uzyskanie zewnętrznego finansowania. Zmiany przewidują m.in. rozszerzenie zakresu gwarancji i poręczeń nie tylko na kredyty lub pożyczki, ale także na leasing, czy faktoring. Umożliwiają udzielanie przez BGK poręczeń i gwarancji w imieniu i na rachunek Skarbu Państwa jeżeli ich wartość znajdzie się w przedziale od 10 mln euro do 30 mln euro.

"Te rozwiązania ułatwią przedsiębiorcom korzystanie z kredytów (...). Nowy katalog będzie bardziej odpowiadał potrzebom podmiotów gospodarczych" - wyjaśnił wiceminister. Dodał, że korzystanie z poręczeń i gwarancji będzie odpłatne.

"Mamy nadzieję, że ten pakiet umożliwi przedsiębiorcom przejście, w miarę bezpieczne przez trudny okres związany z kryzysem na rynku finansowym" - podsumował Dominik.

Posłowie wszystkich klubów opowiedzieli się za przekazaniem projektów do komisji finansów publicznych.

Zdaniem Krystyny Skowrońskiej z PO, propozycje rządu wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom rynku. Według niej BGK będzie mógł pomagać podmiotom realizującym inwestycje z pieniędzy unijnych, inwestycje strukturalne oraz udzielać pomocy małym i średnim przedsiębiorcom.

"Poręczenia i gwarancje będą służyć rynkowi, obywatelom, małym i średnim firmom, a przede wszystkim lepszemu wykorzystaniu środków z UE, co dobrze przysłuży się polskiej gospodarce" - powiedziała poseł.

Wiesław Janczyk z PiS pochwalił pomysł wyposażenia BGK w możliwość wspierania polskich eksporterów. W jego opinii proponowane zmiany nie są jednak zbyt odważne i mogą się okazać niewystarczające.

Stanisław Stec z Lewicy wyraził nadzieję, że ze względu na wagę proponowanych rozwiązań, Komisja Finansów Publicznych szybko przeanalizuje projekt i na następnym posiedzeniu Sejmu zmiany zostaną uchwalone.

"Umożliwienie BGK udzielania kredytów eksportowych da szansę na zmniejszenie negatywnych skutków kryzysu finansowego, poprawi zbyt polskich towarów" - powiedział Andrzej Pałys z PSL. Według niego konieczne jest usprawnienie systemu poręczeń i gwarancji, co zwiększyłoby dostęp przedsiębiorców do zewnętrznego finansowania.

Teraz projektami zajmie się sejmowa Komisja Finansów Publicznych.