W przypadku banków komercyjnych i oddziałów instytucji kredytowych wynik netto wyniósł w tym okresie 13,83 mld zł wobec 12,99 mld zł.Wynik działalności bankowej w całym sektorze wyniósł na koniec grudnia 2008 r. 48,99 mld zł (w tym m.in.: 29,96 mld zł - z tytułu odsetek i 11,32 mld zł - z tytułu prowizji) wobec 41,39 mld zł rok wcześniej, podała KNF.

Koszty działania banków wyniosły odpowiednio: 24,85 mld zł wobec 21,75 mld zł, w tym koszty osobowe - 13,82 mld zł wobec 12,25 mld zł.

Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) ukształtował się w całym sektorze na poziomie 53,9 proc. wobec 56,3 proc. rok wcześniej, zaś stopa zwrotu z kapitału (ROE) netto - odpowiednio: 22,4 proc. wobec 22,5 proc. rok wcześniej. Udział należności zagrożonych w należnościach brutto od sektora niefinansowego zmniejszył się w tym czasie do 4,4 proc. z 5,2 proc.

Fundusze własne wyniosły na koniec grudnia 2008 r. 74,99 mld zł wobec 61,76 mld zł. Współczynnik wypłacalności wyniósł odpowiednio: 10,8 proc. wobec 12,1 proc. Suma bilansowa wzrosła w tym czasie do 1.041,77 mld zł z 792,78 mld zł.

Kredyty dla sektora niefinansowego wzrosły w tym okresie o 38,8 proc. rok do roku do 593,58 mld zł, w tym kredyty dla przedsiębiorstw - o 29,7 proc. do 222,7 mld zł. Kredyty dla gospodarstw domowych zwiększyły się o 45 proc. do 368,64 mld zł, w tym kredyty mieszkaniowe - o 64,8 proc. do 194,07 mld zł (złotowe - o 12,4 proc. do 59,09 mld zł, walutowe - o 107,2 proc. do 134,97 mld zł).

Depozyty sektora niefinansowego wzrosły w tym okresie o 17,8 proc. do 494,14 mld zł, w tym depozyty od przedsiębiorców zwiększyły się o 3,0 proc. do 149,14 mld zł, zaś od gospodarstw domowych - o 26,1 proc. do 330,81 mld zł.

Zatrudnienie w sektorze bankowym wyniosło na koniec grudnia 2008 r. 181 295 osób wobec 167.162 na koniec 2007 roku. Sieć placówek wzrosła w tym czasie do 14 698 z 13.468.

Banki komercyjne miały 89,2 proc. udziału w sumie bilansowej sektora (wobec 89,6% na koniec 2007 roku), w tym banki z przewagą kapitału zagranicznego - 67,0 proc. (wobec 66,6 proc.); udział oddziałów instytucji kredytowych zwiększył się do 5,4 proc. z 4,3 proc., a banków spółdzielczych spadł do 5,4 proc. z 6,2 proc.