"Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników, które przekroczyły nasze wcześniejsze założenia. Zamykamy rok z bardzo dobrym wynikiem finansowym" - poinformował prezes Eurobanku Łukasz Chojnacki.

Na zeszłoroczne wyniki wpływ miało utrzymanie wysokiej dynamiki rozwoju sprzedaży i rozbudowy bazy klientów, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników efektywności na bardzo dobrym poziomie. W 2009 r. bank zamierza umacniać swoją pozycję na rynku poprzez usprawnienie działań.

Na koniec 2008 r. wskaźnik ROE wyniósł 35,4%, a wskaźnik kosztów do dochodów ukształtował się na poziomie 49,3% (wobec 53,5% rok wcześniej).

Należności od klientów wzrosły do 6,69 mld zł na koniec 2008 r. z 3,09 mld zł na w 2007 r. W tym samym czasie bank udzielił ponad 430 tys. kredytów oraz sprzedał kredyty hipoteczne o wartości 907 mln zł.

Wynik na działalności bankowej na koniec 2008 r. wzrósł do 840,8 mln zł wobec 527,9 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, a współczynnik wypłacalności wynosił 10,32%.

Suma bilansowa na koniec 2008 roku wyniosła wzrosła o 86,4% r/r do 7, 5 mld zł.