PGNiG: Trybunał Arbitrażowy wydał korzystny częściowy wyrok w sporze z Gazpromem


Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Trybunał Arbitrażowy ad hoc wydał korzystny dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyrok częściowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej(tzw. Kontraktu Jamalskiego), podało PGNiG.
"Na mocy wyroku częściowego Trybunał Arbitrażowy ad hoc:
(1) ustalił, że w listopadzie 2014 r. PGNiG złożyło ważny i skuteczny wniosek o renegocjację ceny kontraktowej;
(2) ustalił, że spełniona została przesłanka opisana w Kontrakcie Jamalskim, uprawniająca PGNiG do żądania obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie Kontraktu Jamalskiego, potwierdzając tym samym, że co do zasady roszczenie PGNiG o ustalenie nowej, niższej ceny kontraktowej jest zasadne; oraz
(3) ustalił, wbrew twierdzeniom Gazpromu, że ma prawo zmienić cenę kontraktową w granicach żądania pozwu, jednocześnie uznając, że pierwotne żądanie spółki w zakresie nowej formuły cenowej jest zbyt daleko idące, przy czym jednocześnie Trybunał Arbitrażowy ad hoc orzekł, że kwestia ustalenia nowej ceny kontraktowej będzie rozstrzygnięta w dalszym etapie postępowania" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z zapisami Kontraktu Jamalskiego, nowa cena kontraktowa ustalona przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc powinna obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 listopada 2014 r., tj. od daty złożenia przez PGNiG wniosku o renegocjację ceny kontraktowej.
Wydanie przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc wyroku częściowego nie wyklucza możliwości osiągnięcia przez strony PGNiG i Gazprom porozumienia w zakresie zmiany warunków cenowych, zaznaczono.
Postępowanie arbitrażowe przed Trybunałem w Sztokholmie przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export toczy się w sprawie renegocjacji ceny dostarczanego gazu ziemnego obowiązującej od 1 listopada 2014 r. w ramach kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej zawartego w roku 1996.
PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.
(ISBnews)