Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Instal-Lublin, spółka zależna Awbudu, podpisała umowę ze Strabagiem, jako zleceniodawcą, w ramach realizacji budowy Hotelu Motel One w Warszawie, podał Awbud. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 5 610 000 zł (i podlega ewentualnemu powiększeniu o podatek VAT).
"Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie w ramach realizacji Inwestycji: instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji grzewczej, CT, instalacji chłodu, instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku hotelowego Motel One" - czytamy w komunikacie.
Wykonanie przedmiotu umowy powinno nastąpić do 30 listopada 2018 roku.
"Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce zależnej za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone w umowie na kwotę 5 610 000 zł, które podlega powiększeniu o podatek VAT, o ile wynika to z obowiązujących przepisów" - czytamy dalej.
Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa komercyjnego i ogólnego, realizacji obiektów przemysłowych, rewitalizacji obiektów, realizacji w obszarach ekologii i energetyki, prac instalacyjnych, prac żelbetowych. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW. W 2017 roku grupa uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 199 mln zł. Murapol posiada łącznie 66% akcji Awbudu.
(ISBnews)