"Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg metodologii LIFO powiększony o amortyzację po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych (oczyszczona EBITDA LIFO) - 0,82 mld zł; w tym:
1. szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu - 0,58 mld zł
2. szacunkowa oczyszczona EBITDA LIFO segmentu wydobywczego - 0,24 mld zł" - czytamy także w komunikacie.

Spółka zastrzega, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 1 półrocze 2018 roku nastąpi 9 sierpnia 2018 roku, podano również.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 24,18 mld zł w 2017 roku.

(ISBnews)