Strata operacyjna wyniosła 7,46 mln zł wobec 35,19 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,67 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 21,46 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 22,02 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 39,28 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,13 mln zł w porównaniu z 23,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2018 r. wyniosła 39,89 mln zł wobec 42,75 mln zł straty rok wcześniej.

Czerwona Torebka to grupa handlowa, która zadebiutowała na warszawskiej giełdzie 28 grudnia 2012 r.

(ISBnews)


(ISBnews)