Szefowa MF uczestniczyła w debacie "Wspólnie dla Zdrowia" podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Czerwińska mówiła o obowiązującej już nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada, że nakłady finansowe na publiczny system ochrony zdrowia będą corocznie rosły, by w 2024 r. ma ten cel przeznaczone było nie mniej niż 6 proc. PKB.

"To oczywiście z punktu widzenia finansów publicznych, konstruowania budżetu, rodzi istotne wyzwanie zabezpieczenia tych środków w każdym kolejnym budżecie, co staramy się robić" - powiedziała minister.

Zgodnie z ustawą w roku 2018 na finansowanie ochrony zdrowia ma być przeznaczane nie mniej niż 4,78 proc. PKB.

"Już obecnie przekazujemy 4,86 (proc. PKB), czyli przekraczamy ten poziom, wypełniamy to zobowiązanie, które stawia przed nami ustawa. A jeśli spojrzymy w perspektywie szerszej, chociażby w latach 2015-2019, to nakłady na służbę zdrowia ogółem ze środków publicznych to jest wzrost blisko 30-procentowy, bo z 75 mld zł do blisko 100 mld zł" - poinformowała minister finansów.

>>> Czytaj też: Morawiecki: Przez emigrację lekarzy Polska sfinansowała służbę zdrowia bogatym krajom