"Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) we wrześniu 2018 r. wynosi 105,4 i kształtuje się na poziomie niższym wobec notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem. Wskaźnik ten od grudnia 2016 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej" - napisano.

GUS podał, że składowe dotyczące budownictwa i usług kształtują się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem, odnosząca się do przetwórstwa przemysłowego – niższym, a do handlu detalicznego – wyższym niż w sierpniu.

"W skali roku wzrosły wartości składowych dla budownictwa i usług, natomiast obniżyła się dla handlu detalicznego. Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są niższe od zgłaszanych przed miesiącem. W skali roku wartości obu składowych wzrosły" - napisano. (PAP Biznes)