Wraz z projektem budżetu omawiana będzie m.in.:

- strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-2022, trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019 - 2021,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości,

- projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. 

Pod koniec sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2019, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% (w ujęciu realnym) w przyszłym roku wobec 3,8% zakładanego na ten rok oraz z deficytem budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł.