GUS:Wynik finans. netto ubezpieczycieli wzrósł o 0,2% r: r do 3,8 mld zł w I poł.Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wzrósł o 0,2% w skali roku do 3 814,4 mln zł w I poł. 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 19 399,6 mln zł i była wyższa o 8,1% r/r.

"Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosły 3,8 mld zł. Korzystniejsze wyniki finansowe, w porównaniu z I półroczem 2017 r., uzyskały zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), a wyniki techniczne zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II) )" - podał GUS.

Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 1 285,6 mln zł wobec 1 190,2 mln zł rok wcześniej, natomiast ubezpieczyciele majątkowi osiągnęli w I poł. 2018 r. wynik w wysokości 2 528,8 mln zł wobec 2 617,9 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu 2018 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła 32 123,5 mln zł (wzrost o 1,7% r/r), z czego 11 140,5 mln zł stanowiła składka działu I ((spadek o 8,8% r/r), a 20 983 mln zł działu II (wzrost o 8,3% r/r).

"W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowią odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosły 20 742,4 mln zł i były wyższe o 5,0% niż w I półroczu 2017 r., w dziale I wzrosły do 10 834,2 mln zł, a w dziale II do 9 908,2 mln zł" - czytamy dalej.

W dziale II największą pozycję (61,4% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 6,5% i wyniosły 11 910,1 mln zł, podał także GUS.

Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,7%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 38,5%

"W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 338,3 mln zł wobec 139,4 mln zł zysku w I półroczu 2017 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 213,2 mln zł wobec 54,3 mln zł zysku w analogicznym półroczu poprzedniego roku" - czytamy także.

" Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosły 20 742,4 mln zł i były wyższe o 5,0% niż w I półroczu 2017 r., w dziale I wzrosły do 10 834,2 mln zł, a w dziale II do 9 908,2 mln zł" - napisano też w materiale.

GUS podał, że wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 2 840,1 mln zł i był wyższy o 7,2% niż w I półroczu 2017 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zmniejszył się do 1 494,7 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych zwiększył się do 1 345,4 mln zł.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 196 794,6 mln zł (wzrost w skali roku o 0,7%), z tego na dział I przypadało 100 506,8 mln zł, a 96 287,8 mln zł na dział II.

(ISBnews)