Warchoł brał udział w panelu dotyczącym domykania luki w podatku VAT. Mówił o wkładzie reprezentowanego przez niego resortu w walkę z wyłudzeniami tego podatku. Wskazał, że w roku 2015 wykryto przeszło dwa razy więcej pustych faktur, w porównaniu do 2014 r. - na kwotę ponad 80 mld zł.

Wiceminister przypomniał, że wyłudzenia VAT nie były traktowane jak przestępstwo ale wykroczenie, stosowano wobec nich kodeks karny skarbowy, który był znacznie łagodniejszy od kodeksu karnego.

Warchoł przypomniał, że wprowadzono zmiany w kodeksie karnym dotyczące wyłudzeń VAT oraz - bazując na doświadczeniach włoskich i brytyjskich - regulacje mające na celu pozbawianie przestępców „zaplecza finansowego”, czyli przepisy o konfiskacie rozszerzonej.

Reklama

„Efekt jest taki oto, że w 2017 r. konfiskata rozszerzona i ogólnie zabezpieczenie majątku doprowadziło do odebrania majątku przestępców na kwotę 1,3 mld zł w przybliżeniu” – poinformował Warchoł.

Wyjaśnił, że to dwukrotnie więcej niż za dwa poprzednie lata 2014-2016. „To pokazuje, że pozbawianie majątku przestępców jest najskuteczniejszym narzędziem, bardziej skutecznym niż surowe kary” – zaznaczył.

Podał także aktualne statystyki dotyczące wartości zajmowanych majątków przestępców. „To jest przeszło 2,5 mld zł dzięki zabezpieczeniu majątku (…) 70 proc. konfiskaty rozszerzonej to jest zajmowane mienie u osób trzecich” – poinformował.

Dodał, że „efekt mrożący” kar 25 lat więzienia za fikcyjne faktury VAT powyżej 10 mln zł też ma swoje znaczenie i odbił się szerokim echem. Warchoł zwrócił przy tym uwagę na skuteczność prawa karnego w gospodarce. Według niego wcześniej nie było to doceniane.

„Liczba wszczętych śledztw na okres półrocza 2018 to niemal tysiąc. To dwukrotny wzrost w stosunku do całego roku wcześniejszego” – powiedział. Zwrócił przy tym uwagę na zmiany instytucjonalne, które nastąpiły.

„Skoordynowana akcja z KAS, z CBA pokazuje, że połączone siły państwa są w stanie wygrać z tego typu mechanizmem nakierowanym na gigantyczną falę oszustw. To co dostaliśmy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania” – powiedział.

Zaznaczył, że w lutym 2017 r., gdy weszły w życie przepisy o 25-letniej karze więzienia za fikcyjne faktury nastąpił 80-proc., wzrost wpływów z VAT.

„To pokazuje, że działalność prewencyjna zmian w prawie ma znaczenie nie do przecenienia” – ocenił. Poinformował, że trwają prace nad nowymi regulacjami o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone karą.

„To bardzo ważna ustawa, która też pomoże w zwalczaniu tego procederu przez podmioty prawne (…)” – zapewnił. Według niego przestępstwo gospodarcze popełnione przez firmę jest dużo bardziej szkodliwe społecznie, niż przestępstwo popełnione przez osobę fizyczną, przedsiębiorstwo ma bowiem większe możliwości wyrządzenia szkody.

>>> Czytaj o innych wystąpieniach z Kongresu 590