Przygotowany przez SUPO roczny przegląd sytuacji bezpieczeństwa kraju po raz pierwszy w historii jest dostępny publicznie. Opublikowano go w poniedziałek.

W przeglądzie wyodrębniono cztery podstawowe obszary – działalność wywiadowczą skierowaną na Finlandię i Finów oraz szpiegostwo cybernetyczne, oddziaływanie hybrydowe, terroryzm i krajowe ruchy ekstremistyczne.

Według SUPO w Finlandii są ″dziesiątki osób stale pracujących na rzecz zagranicznych wywiadów″, a w najbliższych latach zagraniczne służby wywiadowcze ″będą aktywne″.

Jak podkreślił szef służby Antti Pelttari, w Finlandii aktywne są ″liczne zagraniczne służby wywiadowcze". Powiedział też, że ″dodatkowo Finlandia jest celem szpiegostwa cybernetycznego, a szybki rozwój techniki utrudnia przeciwdziałanie działalności wywiadowczej″.

Reklama

W raporcie wskazano w szczególności na działalność Rosji i Chin. Próby szpiegostwa cybernetycznego związane z rosyjskim państwem "skupiają się m.in. na organizacjach rządowych oraz firmach zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi i dostarczających usług w sektorze energii″.

W odniesieniu zaś do szpiegostwa cybernetycznego związanego z chińskim wywiadem wskazano m.in. na szpiegostwo przemysłowe ″skupiające się na wiedzy przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju″ oraz ″wykorzystywaniu złośliwego oprogramowania nowego rodzaju″.

SUPO odniosło się także do wpływu na bezpieczeństwo ze strony zagrożeń hybrydowych, których celem jest Finlandia i w których chodzi o wpływanie na suwerenność. Oceniono, że gotowość do używania różnego rodzaju metod czy wywierania wpływów ″pozostanie na wysokim poziomie″.

Do środków, które są lub mogą zostać użyte, należą np. kampanie informacyjne, naciski polityczne, destabilizacja granic, zwiększenie wpływów gospodarczych, wykorzystanie negatywnych zjawisk życia gospodarczego, wpływ poprzez projekty infrastrukturalne, a także manifestacja siły militarnej.

W odniesieniu do zagrożenia terroryzmem SUPO oceniło, że w kraju ″w najbliższym czasie utrzymany będzie drugi, czyli podwyższony poziom″. Podkreślono, że

″prawdopodobnie celem działających w Finlandii sieci wspierających terroryzm jest radykalizacja i werbowanie większej liczby zwolenników″.

″Nie ma żadnych oznak, aby zagrożenie terroryzmem zmniejszyło się″ - powiedział Pelttari podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Drugi, "podwyższony" poziom zagrożenia terrorystycznego obowiązuje w Finlandii od czerwca 2017 r., kiedy to wprowadzono 4-stopniową skalę oceny tego rodzaju zagrożenia (w sierpniu tamtego roku doszło w Turku do ataku nożownika, co zostało uznane za pierwszy dżihadystyczny atak terrorystyczny w kraju).

Podkreślono, że w ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyła się znacząco liczba osób będących ″obiektem zainteresowania″ SUPO w kontekście zwalczania terroryzmu. Obecnie jest ich ok. 370, w 2015 r. było ok. 270. Według SUPO największym zagrożeniem są jednostki, dla których motywacją jest radykalna propaganda islamska.

Oprócz zagrożeń zewnętrznych oraz terrorystycznych SUPO odniosło się także do działalności krajowych ruchów ekstremistycznych. W raporcie wskazano, że o ile ″w obecnej formie nie zagrażają one bezpieczeństwu narodowemu″, to ″działalność pojedynczych podmiotów stanowi trudne do przewidzenia zagrożenie″.

Według SUPO ″prześladowania i kampanie nienawiści występujące w kręgach skrajnie prawicowych, antyimigranckich, jeśli się upowszechnią, mogą osłabić podstawowe funkcje społeczeństwa″. W szczególności w raporcie wskazano na działalność fińskiego oddziału Nordyckiego Ruchu Oporu (Pohjoismainen Vastarintaliike – PVL), mającego charakter narodowosocjalistyczny. Ruch ten w Finlandii został zdelegalizowany przez sąd, ale ze względu na apelację do sądu najwyższego wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)