Spółka Introlu odstąpiła od umowy z Qumakiem dot. rozbudowy SZRiK w LublinieWarszawa, 01.02.2019 (ISBnews) - Smart In - spółka należąca do Grupy Introl - odstąpił od umowy podwykonawstwa zawartej z Qumakiem, dotyczącej wykonania części prac związanych z umową na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie w zakresie części niewykonanej z przyczyn leżących po stronie Qumaka, podał Introl.

"Przyczyną odstąpienia od realizacji ww. umowy przez Smart In Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie części niewykonanej jest brak sfinalizowania przez wiele miesięcy pracy projektowej i brak zatwierdzenia projektów przez Qumak S.A., co uniemożliwia przejście do fazy realizacyjnej i rozpoczęcie kolejnego etapu prac przez Smart In Sp. z o.o. Sp.k." - czytamy w komunikacie.

Wartość przedmiotu umowy wynosiła 9 516 996 zł + VAT. Wartość prac zrealizowanych przez Smart In wyniosła 365 854 zł + VAT, co stanowi ok. 4% wartości umowy.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)