Schinas pytany o opublikowane we wtorek w europejskich gazetach postulaty Macrona podkreślił, że od 2014 roku Juncker i jego zespół pracują nad "renesansem Europy" i jest dumny ze stałego poparcia Francji, jak i Macrona, dla tego projektu.

Wskazał też, że "kilka elementów" propozycji Macrona nie jest nowych i Komisja już je zaproponowała bądź wdraża je w życie; wymienił m.in. wzmocnienie europejskiej straży granicznej w celu kontrolowania zewnętrznej granicy Unii, czy położenie nacisku na kwestię obronności i bezpieczeństwa w Europie. To samo, jak mówił, dotyczy monitorowania zagranicznych inwestycji w UE.

W artykule opublikowanym we wtorek w gazetach wszystkich krajów UE Macron przedstawia plan "europejskiego renesansu" i proponuje zwołanie konferencji w celu przedyskutowania politycznych zmian w Europie i rewizji traktatów.

Macron przedstawia propozycje reform unijnej strategii gospodarczej wobec konkurencji ze strony Chin i USA, utworzenia agencji do walki z cyberprzestępczością, zwalczania zmian klimatycznych i innych problemów środowiska oraz wzmocnienia praw socjalnych.

Macron, który ocenia, że majowe wybory do PE będą miały decydujące znaczenie dla przyszłości Europy, pisze też: "Nigdy od czasów II wojny światowej Europa nie była tak bardzo potrzebna. A jednocześnie Europa nigdy nie była tak bardzo zagrożona".

Prezydent proponuje stworzenie europejskiej agencji, której zadaniem byłaby ochrona demokracji przed wyborczymi manipulacjami; krytykuje również nacjonalizm.

Opowiada się także za zakazem finansowania europejskich partii politycznych przez podmioty spoza Starego Kontynentu. Wzywa do podpisania nowego traktatu dotyczącego obronności i bezpieczeństwa, który definiowałby obowiązki państw UE, koordynując je z NATO.

Macron proponuje też utworzenie "osłony społecznej", która zagwarantowałaby "takie samo wynagrodzenie w tym samym miejscu pracy i europejskie wynagrodzenie minimalne, dostosowane do każdego kraju i omawiane wspólnie każdego roku".

Jego propozycje dotyczą też m.in. rewizji funkcjonowania strefy Schengen i utworzenia służb granicznych UE oraz europejskiego biura zajmującego się polityką azylową.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)