PGNiG planuje 6 626 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r.Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 6 626 mln zł w 2019 r., podała spółka.

"W kolejnych kwartałach GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego" - czytamy w raporcie rocznym.

Grupa planuje 2 579 mln zł nakładów w segmencie poszukiwania i wydobycia, w tym 662 mln zł w Norwegii, 244 mln zł w Pakistanie i 1 mln zł w Libii. W segmencie obrotu i magazynowania zakładany capex to 221 mln zł, w dystrybucji wyniesie on 1 994 mln zł, w wytwarzaniu 1 859 mln zł, a w pozostałych segmentach 195 mln zł.

"Powyższe wartości nie obejmują potencjalnych wydatków na akwizycje złóż węglowodorów lub akwizycje w sektorze elektroenergetycznym" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)