JSW miała 1 737,1 mln zł zysku netto, 2 254,1 mln zł zysku EBIT w 2018 r.


Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 1 737,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 538,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2 254,1 mln zł wobec 3 116,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 809,5 mln zł w 2018 r. wobec 8 877,2 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w 2018 roku wyniosły 5 084,6 mln zł, co oznacza wzrost o 3,2% w porównaniu do 2017 roku. Wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim wzrostem średniej uzyskanej ceny sprzedaży węgla o 3,2% (w tym węgla do celów energetycznych o 20,7%). W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży koksu wyniosły 4 451,5 mln zł, co oznacza wzrost o 20,7% w porównaniu do 2017 roku. Bezpośrednie przełożenie na wzrost uzyskanych przychodów ze sprzedaży segmentu koksowego miał wzrost średniej ceny sprzedaży koksu o 17,0%" - czytamy w raporcie.
Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów poniesione w 2018 roku wzrosły w porównaniu do 2017 roku o 1 300,1 mln zł, tj. o 23,1% na co wpłynęły m.in. wyższe koszty produkcji węgla w jednostce dominującej. W efekcie zysk brutto ze sprzedaży w 2018 roku wyniósł 2 871,1 mln zł i był niższy o 367,8 mln zł (tj. o 11,4%) od zysku uzyskanego w 2017 roku, podano także.
Koszty sprzedaży, które obejmują przede wszystkim koszty spedycji głównych produktów grupy w analizowanych okresach wyniosły 298,8 mln zł i były o 16,4 mln zł, tj. o 5,8% wyższe od poniesionych w 2017 roku. Koszty administracyjne obejmujące koszty związane z realizacją funkcji zarządczych i administracyjnych, wyniosły 623,8 mln zł i były wyższe o 143,0 mln zł, tj. o 29,7% od poniesionych w 2017 roku, w tym w jednostce dominującej o 126,1 mln zł (wzrost świadczeń na rzecz pracowników o 71,7 mln zł), czytamy dalej.
Capex GK JSW sięgnął 1 639,1 mln zł w 2018 r.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1 418,6 mln zł wobec 2 422,1 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)