Jak podał w poniedziałek we wstępnym szacunku Główny Urząd Statystyczny, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 r. wyniósł 0,4 proc. PKB wobec 1,5 proc. PKB w 2017 r. (po korekcie). Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2018 r. 48,9 proc. PKB wobec 50,6 proc. PKB w 2017 roku.

"Tak niskiego deficytu nie mieliśmy od wstąpienia do UE w 2004 r., a tendencja jego redukcji poniżej progu 3 proc., rozpoczęta w 2015 r., utrwala się" - wskazali eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Dane te, jak podkreślono, świadczą o "zdecydowanej poprawie zrównoważenia sektora instytucji rządowych i samorządowych".

"W kontekście ocen ratingowych potwierdza się ocena, że nie jest widoczne zagrożenie przekroczenia 3 proc. PKB na koniec 2019 r." - ocenił resort.

Jak przypomniało MPiT, są to dane wstępne i zostaną zweryfikowane przez KE i opublikowane przez GUS w komunikacie w sprawie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych 23 kwietnia. (PAP)

autor: Magdalena Jarco