Jako powód podano zaniepokojenie władz norweskich zagrożeniem terrorystycznym w Europie. Ostatnio kontrole na granicach w strefie Schengen przedłużyły także Niemcy, Dania, Szwecja i Austria.

"Jednym z najważniejszych zadań, moich i rządu, jest ochrona kraju przed terroryzmem" - powiedział minister sprawiedliwości i imigracji Joran Kallmyr z prawicowo-populistycznej Partii Postępu. Podkreślił, że dla Norwegii bardzo ważne są w tym kontekście kontrole na granicach wewnętrznych w strefie Schengen.

Norwegia, która nie jest członkiem UE, wprowadziła takie kontrole w listopadzie 2015 r. W strefie Schengen, obejmującej 26 państw, w zasadzie nie ma kontroli osób na granicach wewnętrznych, ale od czasu kryzysu uchodźczego z 2015 r. część państw korzysta z przewidzianej przepisami możliwości częściowego przywracania takich kontroli.

>>> Czytaj też: Nord Stream 2 będzie opóźniony? Dania rozpatruje nowy wniosek