Akcjonariusze GTC zdecydowali o 0,37 zł dywidendy na akcję za 2018 r.


Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o podziale zysku netto za rok 2018 i wypłacie dywidendy w wysokości 178 908 688,52 zł czyli 0,37 zł na akcję, wynika z uchwał.
"Dywidenda będzie wypłacona z zysku osiągniętego w roku 2018. Zgodnie z uchwałą, dzień dywidendy przypada na dzień 22 maja 2019 r., a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 11 czerwca 2019 r. Wypłatą dywidendy objęto wszystkie 483 536 996 akcji Globe Trade Centre S.A." - czytamy w komunikacie.
Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 91,2 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 156,3 mln euro zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 91,36 mln euro wobec 155,77 mln euro zysku rok wcześniej.
Rok temu akcjonariusze GTC zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 155,2 mln zł tj. 0,33 zł na akcję z zysku za 2017 r.
Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.
(ISBnews)