Agencja informuje, że jest to doroczny raport przygotowany przez niemieckie ministerstwo finansów, i dodaje, że oczekuje się, iż rząd kanclerz Angeli Merkel będzie ten raport omawiał w środę.

Reuters podkreśla, że nakłady ponoszone przez Niemcy na integrację uchodźców i walkę z przyczynami migracji wzrosły o prawie 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Zwraca też uwagę, że wzrost jest spowodowany głównie zwiększonymi wydatkami na przedsięwzięcia, mające na celu powstrzymanie migrantów przed dostaniem się do Unii Europejskiej oraz poprawienie warunków życia w ich krajach ojczystych.

Na walkę z podstawowymi przyczynami migracji rząd Niemiec przeznaczył w 2018 roku 7,9 mld euro, o 16 proc. więcej niż w roku poprzednim. Niemieckie kraje związkowe, na których spoczywa główna odpowiedzialność za zakwaterowanie i integrację przybyszów z takich krajów, jak Syria, Irak i Afganistan, otrzymały na to w zeszłym roku od rządu federalnego 7,5 mld euro - wskazano w omawianym dokumencie. Oznacza to wzrost o 14 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

>>> Czytaj też: Kto może stać za skandalem wideo w Austrii? Kanclerz Kurz zabrał głos