W badaniu, przeprowadzonym przez Centrum Monitoring Socjalny i Ukraiński Instytut Badań Socjalnych, głosowanie na partię Sługa Narodu urzędującego od 20 maja szefa państwa deklaruje 30,8 procent respondentów.

Drugie miejsce zajmuje prorosyjska Platforma Opozycyjna - Za Życie, którą popiera 8,2 procent. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: Europejska Solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki, która ma 7,9 procent poparcia oraz Batkiwszczyna (Ojczyzna) byłej premier Julii Tymoszenko, na którą chce głosować 7 procent badanych.

Pozostałe ugrupowania nie przekraczają 5-procentowego progu wyborczego.

Reklama

Wyniki sondażu odnoszą się jedynie do połowy 450-osobowego parlamentu. Zgodnie z ordynacją wyborczą 225 posłów wybieranych jest z list partyjnych (ordynacja proporcjonalna), a druga połowa wyłaniana jest w okręgach jednomandatowych (ordynacja większościowa).

Zgodnie z kalendarzem wyborczym wybory do Rady Najwyższej powinny odbyć się pod koniec października, jednak prezydent Zełenski dzień po swojej inauguracji wydał dekret o jej rozwiązaniu. Przedterminowe wybory na Ukrainie odbędą się 21 lipca.

Po rozwiązaniu parlamentu Zełenski wniósł projekt ustawy o zmianie ordynacji wyborczej, jednak deputowani odrzucili go jeszcze na etapie głosowania nad włączeniem do porządku obrad. Prezydent chciał, by wcześniejsze wybory przebiegały według proporcjonalnego systemu wyborczego, a próg wyborczy został obniżony z 5 do 3 procent.

>>> Polecamy: Mocną pozycję Włoch przy unijnym stole może zająć Hiszpania [OPINIA]