STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS
Dzień dostawy /Delivery Date: 2019-06-11
IRDN /IRDN Index 258,98
sIRDN /sIRDN Index 276,71
offIRDN / offIRDN Index 225,87
IRDN24 /Base 254,93
IRDN8.22 /Peak 274,83
IRDN23.7 / Offpeak 221,77
TGe24 254,53
TGeBase 254,09
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] 82 485,90
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] 973 850,70

Źródło: Giełda Energii SA