Projekt założeń projektu budżetu państwa na rok 2020 jest jednym z punktów wtorkowego porządku obrad Rady Ministrów - wynika z informacji zamieszczonej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W porządku obrad znalazł się "Projekt założeń projektu budżetu Państwa na rok 2020" oraz "Projekt propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020".

W poniedziałek minister finansów Marian Banaś mówił w rozmowie z PAP, że założenia do przyszłorocznego budżetu będą zgodne z przyjętymi wcześniej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022.

"Dokument ten w kwietniu został przesłany do Komisji Europejskiej. Po ustaleniach na poziomie Rady Ministrów, założenia do połowy czerwca zostaną przekazane do konsultacji do Rady Dialogu Społecznego. Prace są prowadzone zgodnie z planem" - zapewnił Banaś.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 zaktualizowanym pod koniec kwietnia tego roku założono m.in., że w roku 2020 PKB wzrośnie o 3,7 proc. a inflacja wyniesie 2,5 proc.

W planie założono ponadto, że na koniec roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 5,1 proc., a przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej - 10 mln 969 tys. osób. Resort finansów zakłada również, że w roku 2020 nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 6 proc.

W uzgodnionym pod koniec maja br. wspólnym stanowisku strona związkowa zaproponowała m.in. wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w wysokości nie mniej niż o 8,6 proc.; w państwowej sferze budżetowej nie mniej niż 15 proc., wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę co najmniej 12 proc.

Natomiast zgodnie ze wspólną propozycją uzgodnioną przez Pracodawców RP, BCC, Konfederację Lewiatan, Związek Rzemiosła Polskiego i ZPP fundusz wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien zostać określony na poziomie nie wyższym niż 6,1 proc. Zdaniem pracodawców także wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien zostać w 2020 r. na poziomie nie wyższym niż 6,1 proc.

>>> Czytaj też: Kobiety w biznesie ciężej pracują i lepiej zarządzają ryzykiem [RAPORT]