Warszawa, 12.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 10 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka.

"Walne zgromadzenie akcjonariuszy Inpro postanowiło przeznaczyć część zysku netto spółki za rok 2018 w kwocie 10 010 000 zł ,tj. 0,25 zł na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, a pozostałą część zysku w kwocie 19 146 510,76 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objęte zostały wszystkie akcje spółki, tj. 40 040 000 akcji (30 030 000 akcji serii A oraz 10 010 000 akcji serii B).

Walne zgromadzenie ustaliło 16 sierpnia 2019 roku jako dzień dywidendy, a 30 sierpnia 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy, podano także.
Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2018 r. Inpro sprzedało 801 lokali, a skonsolidowane przychody wyniosły 258,98 mln zł.
(ISBnews)