LPP miało wstępnie 330 mln zł EBIT, 2,22 mld zł przychodów w II kw. 2019 r.



Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - LPP odnotowało 330 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego (wzrost o 6% r/r) w II kw. 2019 r. przy 2 220 mln zł skonsolidowanych przychodów (wzrost o 8% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej LPP SA, sporządzone z uwzględnieniem MSSF16.

Drugi kwartał 2019 roku:

- Przychody ze sprzedaży: 2 220 mln zł (wzrost o 8% r/r),
- Zysk brutto na sprzedaży: 1 315 mln zł (wzrost o 7% r/r),
- Koszty SG&A: 965 mln zł (wzrost o 8% r/r),
- Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 330 mln zł (wzrost o 6% r/r)" - czytamy w komunikacie.

LPP podało, że przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w II kw. 2019 r. wzrosły o 1,3% r/r. Powierzchnia handlowa na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosła 1 134 tys. m2 (wzrost o 10% r/r).

W I półroczu br. grupa LPP osiągnęła: przychody ze sprzedaży wysokości 4 048 mln zł (wzrost o 11,5% r/r), zysk brutto na sprzedaży wysokości 2 108 mln zł (wzrost o 9% r/r) oraz zysk z działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 230 mln zł, co oznacza wzrost o 18,5% w skali roku. Koszty SG&A wyniosły 1 839 mln zł (wzrost o 7,5% r/r).

"Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego GK LPP za I półrocze 2019 roku, który będzie znany po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych. Ostateczny wynik finansowy zależeć będzie od pojawienia się dodatkowych informacji, które nie są znane na dzień sporządzania prognozy oraz od ewentualnego tworzenia dodatkowych rezerw lub odpisów na koniec II kwartału 2019" - czytamy dalej.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 12 września 2019 roku po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta, podsumowano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)