Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System wybrał ofertę Izostalu, spółki zależnej Stalprofilu, jako jedną z sześciu najkorzystniejszych w postępowaniu mającym na celu zawarcie umów ramowych na dostawy rur dla inwestycji realizowanych przez Gaz-System, podał Stalprofil. Gaz-System zamierza przeznaczyć na finansowanie umów ramowych 3,44 mld zł brutto.
"Przedmiotem zamówień wykonawczych udzielanych na podstawie umów ramowych będzie:
• dla części nr 1: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN1000;
• dla części nr 2: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN700;
• dla części nr 3: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie (opcjonalnie pokrytych laminatem) rur stalowych o średnicy DN500;
• dla części nr 4: dostawa fabrycznie nowych, izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur osłonowych o średnicy od DN700 do DN1200" - czytamy w komunikacie.
Na podstawie zawartych umów ramowych zamawiający przewiduje dostawy rur o całkowitej długości około 1 707 km, dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gaz-System, podano także.
Gaz-System podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umów ramowych 3 435 580 tys. zł brutto, a umowy ramowe zostaną zawarte na okres 8 lat, poinformował Stalprofil.
Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,45 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)