Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Produkcja gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) wzrosła o 3,4% r/r do 420 hm3 w czerwcu 2019 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m produkcja również wzrosła o 3,4%.
Produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) spadła w czerwcu 2019 r. o 6,2% r/r i o 41,4% m/m do 44,7 tys. ton.
W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. odnotowano wzrost produkcji gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) o 4,8% r/r do 2 743 hm3. W tym okresie produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) wyniosła 417 tys. ton, spadając o 3,8% r/r.
(ISBnews)