"Prezes UKE realizując zapisy Krajowego Planu Działań opublikowanego 31 lipca 2019 r. przedstawia do konsultacji publicznych projekt planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 790 MHz obejmujący plan migracji nadawców naziemnej telewizji cyfrowej (dalej "NTC") do zakresu 470-694 MHz oraz plan docelowy dla multipleksów MUX 1-6 po zwolnieniu pasma 700 MHz w Polsce" - czytamy na stronie urzędu.

Jak wyjaśniono, projekt uwzględnia warunki techniczne wykorzystania częstotliwości uzgodnione ze wszystkimi państwami UE jak i państwami niebędącymi członkami Wspólnoty tzn. z Białorusią i Ukrainą oraz uzgodnione wstępnie warunki techniczne z Rosją.

"W projekcie uwzględniono przeprowadzenie etapowej migracji kanałów na terenach południowo – zachodniej, zachodniej i północnej Polski w czasie umożliwiającym uruchomienie niezakłóconych usług szerokopasmowych w państwach sąsiednich. Zgodnie z projektem całkowite zwolnienie pasma 700 MHz przez NTC przewidziane jest na 30 czerwca 2022 r" - wskazano.

Uwagi do projektu będzie można składać w ciągu 30 dni m.in. w formie elektronicznej na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl z dopiskiem "Plan docelowy".