W piątkowym briefingu poświęconym problemowi smogu uczestniczył m.in. odpowiedzialny za kwestie środowiska wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba (w najbliższych wyborach ubiega się o mandat poselski z listy PiS). Jak akcentował, walka ze smogiem to dla całego regionu jedno z największych wyzwań, dlatego - oprócz realizacji działań, które od kilku lat przynoszą efekty - należy poszukiwać nowych rozwiązań.

„W tym sezonie planujemy wdrożenie trzech nowych działań. Po pierwsze – stworzenie bazy największych trucicieli i aktywne zachęcanie ich do wymiany kotłów. Po drugie - inwentaryzacja źródeł ciepła w całym mieście oraz cykle spotkań w dzielnicach. Po trzecie – wprowadzenie zmian do naszej uchwały antysmogowej, by jeszcze lepiej odpowiadała na zapotrzebowanie mieszkańców” - powiedział Skiba.

Jak wyjaśniał zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach Mariusz Sumara, jeden kocioł węglowy, w którym spala się śmieci lub paliwa złej jakości, produkuje więcej trujących substancji, niż kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt kotłów spalających wysokiej jakości paliwo.

„Dlatego jednym z naszych kluczowych zadań będzie stworzenie mapy największych trucicieli – a następnie doprowadzenie do tego, by wymienili stary kocioł węglowy na ekologiczne źródła ogrzewania” - zapowiedział Sumara.

Tworzenie mapy ma opierać się m.in. o dane z funkcjonującego od blisko roku systemu badania jakości powietrza AWAIR, korzystającego z czujników w 127 lokalizacjach. System pozwala np. identyfikować niewielkie obszary, w których jakość powietrza jest gorsza, niż w innych częściach miasta. Na wskazania czujników nakładane mają być zgłoszenia mieszkańców i lokalizacje, w których strażnicy wręczali mandaty za spalanie śmieci.

„Tym samym chcemy doprowadzić do tego, by w każdej dzielnicy miasta zlokalizować 100 największych trucicieli i następnie skupić nasze wysiłki na tym, by właśnie w tych lokalizacjach zostały priorytetowo wymienione stare kotły” - wyjaśnił Skiba. Przypomniał, że narzędziem będzie tu m.in. uchwała antysmogowa sejmiku woj. śląskiego, zgodnie z którą od 2022 r. będzie obowiązywał zakaz używania najgorszych kotłów, tzw. bezklasowych.

Katowicki samorząd zamierza też rozszerzyć na całe miasto bazę inwentaryzacyjną, powstającą w ramach realizowanego w dzielnicy Murcki pilotażowego projektu ZONE (Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji). Inwentaryzacja źródeł ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Murckach ma zostać zakończona do końca tego roku.

W przyszłym roku inwentaryzacja ma zostać rozszerzona o dane z udzielonych przez miasto dotacji celowych, dane Katowickiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, spółdzielni i spółek mieszkaniowych, przedsiębiorstw energetycznych, a także wyniki kontroli strażników miejskich. Dzięki współpracy z Korporacją Mistrzów Kominiarskich Woj. Śląskiego, do bazy mają też spływać informacje z rocznych przeglądów systemów kominowych.

Jednocześnie miasto rozpoczyna cykl jedenastu spotkań w dzielnicach, na których będzie prezentowało swoje działania w zakresie ochrony powietrza, a także dotacyjny system wsparcia dla mieszkańców na zmianę systemów grzewczych oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

W piątek katowicki samorząd zaznaczył, że część z tych rozwiązań zaproponowała działająca w mieście dziewięcioosobowa Rada ds. Poprawy Jakości Powietrza (w składzie m.in. z zewnętrznymi ekspertami czy lekarzami).

Katowice akcentują, że jako jedno z pierwszych miast wprowadziły zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania – także wobec wymogów uchwały antysmogowej woj. śląskiego. W piątek przedstawiciele miasta zapowiedzieli, że wkrótce do konsultacji społecznych trafią wypracowane przez Radę ds. Poprawy Jakości Powietrza propozycje zmian w programach dotacyjnych.

Do najważniejszych zmian mają należeć: wzrost kwoty dotacji z 6 tys. zł do 10 tys. zł do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na pompę ciepła lub kocioł na biomasę, a także skrócenie z 10 lat do 7 lat okresu, w którym mieszkańcy będą mogli powtórnie wnioskować o dopłatę do wymiany kotła węglowego na bardziej ekologiczny.

Miejscowi samorządowcy przekonują, że z danych systemu monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, że jakość powietrza w tym mieście poprawia się: w pierwszych trzech kwartałach br. była najlepsza w historii pomiarów.(PAP)

autor: Mateusz Babak