Freden, dyrektor Biura ds. Europy Wschodniej w Departamencie Stanu, spotkał się z wiceministrem Krauczenką, by "omówić dalsze kroki na rzecz przywrócenia ambasadorów pomiędzy USA i Białorusią” – poinformowała na Twitterze ambasada USA w Mińsku.

Freden uczestniczył w Mińsku w konferencji międzynarodowej, organizowanej przez inicjatywę ekspercką Dialog Miński.

17 września podczas spotkania z prezydentem Białorusi zastępca amerykańskiego sekretarza stanu ds. politycznych David Hale zapowiedział, że kraje „wymienią się ambasadorami po tak długim okresie bez ambasadorów”.

Od 2008 r. ambasada USA w Mińsku funkcjonuje bez ambasadora. Doprowadzenie do odwołania ówczesnej ambasador i redukcji obsady placówki było odpowiedzią Mińska na sankcje USA. W marcu Białoruś zniosła ograniczenia dotyczące pracowników ambasady USA w Mińsku, co przedstawiono jako krok na drodze do normalizacji stosunków.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)