Inteligentne miasto wykorzystuje nowoczesne technologie, by budować wydajną infrastrukturę, efektywność i funkcjonalność. To miasto inwestujące w kapitał ludzki i społeczny, promujące zrównoważony rozwój gospodarczy i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Inteligentne miasto tworzy warunki, które zapewniają wysoką jakość życia mieszkańców.

Idea Smart City doskonale wpisuje się w misję Banku Gospodarstwa Krajowego, który działa po to, by wspierać rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Inwestycja w rozwój i budowę funkcjonalności miast jest jednym z ważnych zadań BGK. Poprawiamy jakość życia Polaków i w wielu miastach widać realne efekty naszych działań.

Jednym z tych miast jest Tomaszów Mazowiecki, w którym dzięki wsparciu BGK zmodernizowano transport autobusowy, tak aby był bardziej ekologiczny. Kupiono 25 nowoczesnych, hybrydowych autobusów oraz rozbudowano i zmodernizowano bazę transportową Miejskiego Zakładu Komunikacji. Inwestycja w niskoemisyjny transport publiczny w Tomaszowie Mazowieckim przekłada się na ograniczenie spalin, dzięki czemu w mieście żyje się po prostu zdrowiej.

Co ważne, nowa baza transportowa MZK w Tomaszowie Mazowieckim została pomyślana i wybudowana tak, aby była efektywna, funkcjonalna i ekologiczna. Baza jest wyposażona w energooszczędne urządzenia, ma kanały przeglądowe, pomieszczenia socjalne dla pracowników i stację diagnostyczną. Działa w niej także myjnia wykorzystująca wodę deszczową.
Przykład Tomaszowa Mazowieckiego pokazuje, że idea Smart City dotyczy nie tylko największych miast. Mniejsze ośrodki też mogą się rozwijać i podnosić jakość życia mieszkańców, potrzebują tylko rozwiązań skrojonych na miarę, takich jak wsparcie oferowane przez BGK firmom i samorządom, rozwiązań, które przynoszą wymierne efekty i poprawiają jakość życia Polaków.

Śmiało można powiedzieć, że Smart City to też Eco City. Inwestycja w zrównoważony transport publiczny i transformacja energetyczna miast to działania wpisujące się w ideę odpowiedzialnego rozwoju. Ważnym elementem budowy Smart City jest inwestycja w odnawialne źródła energii, na przykład instalacje fotowoltaiczne – również na poziomie małych i średnich firm. BGK wspiera takie inwestycje m.in. poprzez gwarancje spłaty kredytu Biznesmax. Wspieramy też działania termomodernizacyjne, które zwiększają efektywność energetyczną budynków.

Reklama

Zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego w budowę Smart City to także wsparcie rewitalizacji, dzięki czemu w miastach powstaje funkcjonalna, przyjazna przestrzeń dla mieszkańców i turystów. Owocem współpracy BGK z biznesem jest rewitalizacja Hali Koszyki w Warszawie. To kultowe miejsce z ponad stuletnią tradycją dzięki wsparciu BGK nie tylko odzyskało swą dawną świetność – Hala Koszyki nabrała nowego blasku! Dziś to popularne miejsce spotkań, zakupów i rozrywki, w którym jest też przestrzeń na kulturę.
Budowa Smart City jest wyzwaniem, które oprócz przemyślanego działania, wymaga stabilnego finansowania. BGK jest tu sprawnym i odpowiedzialnym partnerem zapewniającym samorządom i przedsiębiorcom odpowiednie instrumenty finansowe.

Autor: Anna Socik - menedżer ds. sektora telekomunikacji, mediów i technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego